Velkommen

Peter Langborg

***Under Monumenterene***

(Ligger sandhederne)

Denne side ønsker at fortælle om det skrøbelige fundament

Hernings mange flotte monumenter er bygget på.

Her fortsættes så med lidt om Herning Kommunes vision og værdier.

 

Herning Kommune er:

•kommunen, hvor vi sætter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog.

•kommunen, der udfolder sig livligt og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje.

•den effektive kommune, der er kendetegnet ved udvikling, sikker drift, en høj grad af fleksibilitet og et fokus på menneskelige værdier.

Vores værdier:

Herning Kommune har fire grundlæggende værdier: udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft.

Herunder kan du læse mere om de fire værdier.

Udfoldelsesfrihed

•Vi giver hinanden frihed til at udvikle os.

•Vi befordrer et mangfoldigt arbejdsmiljø med høj motivation og trivsel.

•Vi har modet til at handle proaktivt og lære af vores erfaringer.

•Vi udviser respekt for den enkeltes integritet og personlige myndighed.

 

 

•Vi giver og modtager ris og ros via åben feedback.

•Vi stiller kritiske spørgsmål.

Økonomisk sans:

•Vi udviser økonomisk rettidig omhu.

•Vi prioriterer på den bedst tænkelige måde.

•Vi lader ikke økonomiske bånd hindre proaktive og innovative løsninger.

Professionalisme:

•Vi lever op til de kvalitetskrav, der fordres af os.

•Vi arbejder aktivt med, hvad professionalisme konkret vil sige i praksis.

•Vi værner om og udvikler vores faglige kompetencer.

•Vi undersøger løbende om borgere, brugere, politikere og andre af vores interessenter oplever os som professionelle.

God dømmekraft:

•Vi har data til at begrunde vores beslutninger.

•Vi er en vidensbaseret organisation, der ønsker at kunne måle og evaluere resultaterne og effekterne af vores virkemidler og beslutninger.

•Når vi står med komplekse dilemmaer, så afvejer vi vores beslutninger nøje.

•Vi går ikke på kompromis med vores integritet og værdigrundlag.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lige et par ord om ophavsmanden til denne side, samt baggrund for at sidens tilblivelse.

 

Mit Navn er: Peter Langborg. Jeg er 56 år, og er indfødt Herningenser og har boet og levet i Herning hele livet.

 

Det har været spændende og interessant at følge Hernings udvikling, på godt og ondt, op gennem alle disse år.

Herning har fået en makeup, som gør mange blinde for, hvad der befinder sig under overfladen, og en altoverskyggende autoritetstro hos en stor del af befolkningen har desværre været årsag til, at der ikke kontinuerligt er stillet de relevante spørgsmål til politikere og embedsmænd i kommunen.

 

Venstre, med Bykongen, Borgmester Lars Krarup i spidsen, har med sit absolutte flertal i byrådet, kunnet agere på de præmisser som faldt dem bedst for.

 

 

 

 

 

Sammenholdes denne tavshed med kommunens egne visioner og værdier, som bla. siger "Kommunen, hvor vi sætter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog", "Vi udviser respekt for den enkeltes integritet og personlige myndighed", "Vi modtager ris og ros via åben feedback", "Vi lever op til de kvalitetskrav, der fordres af os", "Vi undersøger løbende om borgerne, brugerne, politikerne og andre af vore interessenter oplever os som professionelle" og sidst men ikke mindst "Vi går ikke på kompromis med vores integritet og værdigrundlag", synes der at være noget helt galt, i kommunens evne til at få teori overført til praksis i hverdagen.

Flotte monumenter koster ikke blot millioner af kroner, men meget værre, voldsomme nedskæringer på kommunens kerneområder, hvilket synes endnu værre. Dog lurer endnu en ubekendt under overfladen ....., nemlig, er visse mennesker blevet særligt tilgodeset, dels ved disse monumenters tilblivelse, dels ved visse personers personlige ageren i forhold til grundhandler med kommunen samt tilladelser til bebyggelse af deres parceller?

 

Ingen skal være i tvivl om, at Herning har fået tilført nogle bygningsværker, som mange vil misunde os. Men er de reelt bygget på svampede forlig i byrådet, samt med personlig vinding for visse borgere? Det er hvad jeg håber, med en vis tidshorisont, at kunne kaste lys over bla. via input på denne side.

 

 

Kontaktoplysninger:

Brændgårdvej 15 *

DK - 7400 Herning

86 787878

© Copyright 2016. All Rights Reserved.